obr3.jpg
 • r.1989 úspěšně dokončeno studium ČVUT Praha, fakulta stavební, obor pozemní stavby
 • r.1989-1991 stavbyvedoucí MěÚ Hronov - Jiráskovo divadlo
 • r.1991-1995 soukromá stavební firma Ing.Tomáš Klugar - realizace staveb v Hronově, 10 zaměstnanců
 • Komplexní provádění stavebních prací, zejména rekonstrukce hotelu Radnice, část Jiráskova divadla, nová pobočka KB, vestavba půdních učeben a mnoho jiného pro Hotelovou školu, ordinace praktické lékařky, teplovodní kanál pro Rubenu, chodníky pro OÚ Velké Poříčí n.M., rekonstrukce penzionu Prajzko, rodinný dům na Příčnici.
 • r.1996-1998 firma na ruční šití fotbalových míčů, kazatel Svobodné křesťanské církve v Náchodě, poradenství ve stavebnictví.
 • r.1998-2013 odborné poradenství ve stavebnictví, týká se hlavně realizace, inženýrské činnosti a technický dozor investora (TDI), jednalo se zejména o tyto akce :
 • Leuze miltex Miletín - TDI pro atel. EGO, rekonstrukce továrny na přízi
 • Čínská restaurace Náchod - TDI, rekonstrukce třípodlažního domu
 • Novostavba rod.domu Náchod - stavitel
 • Novostavba rod.domu Nové Město n.M.- TDI
 • Novostavba rod.domu Úpice - stavitel
 • Kimberly-Clark Jaroměř - koordinátor výstavby části továrny na dětské pleny pro atelier Tsunami (info o stavbě)
 • Rekontrukce tovární haly firmy Melichar Úpice - stavitel (info o stavbě)
 • Zámečnická dílna Velké Poříčí n.M. - projekt, TDI
 • Karsit Jaroměř továrna na automobilové díly - TDI pro f. Efekt (info o stavbě)
 • Jezdecko-myslivecký areál Karsit Velichovky - TDI pro f .Efekt (info o stavbě)
 • Novostavby 8 rod.domů - TDI pro f. Zilvar
 • Komlex.rekonstrukce 3 panel.domů Č. Kostelec - stavitel pro Průmstav
 • Bureš Art Horní Rybníky, rekonstrukce provozovny - TDI pro Průmstav
 • Novostavba továrny SVC Náchod Vysokov - koordinace projektu, inženýring, TDI (info o stavbě)
 • Novostavba rod.domu Průhonice u Prahy - TDI pro Číňany
 • Novostavba rod.domu Solnice – TDI
 • Novostavba továrny SVC Náchod, Vysokov – TDI
 • Rekonstrukce továrny Halla Nové Město, Krčín – stavitel (info o stavbě)
 • Rekonstrukce bývalé hájovny Nové Město, Krčín – stavitel, TDI
 • Novostavba srubu Vrchoviny – stavitel, TDI
 • Novostavba vily arch. Chisholma Praha 5 – stavitel
 • Novostavba RD Martínkovice - TDI
 • Přístavba továrny firmy Prikner Martínkovice – TDI (info o stavbě)
 • Rekonstrukce statku Monumental Landmark Šonov u Broumova – TDI (info o stavbě)
 • Přístavba továrny SVC Náchod Vysokov – koordinace projektu, inženýring (info o stavbě)